Volmacht tot vertegenwoordiging

19,95

Met deze volmacht verleent de volmachtgever aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Om niet zelf bij alle rechtshandelingen aanwezig te hoeven zijn, kunt u besluiten een volmacht te verlenen. Op grond van artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek is een volmacht de bevoegdheid die een volmachtgever (in dit geval de vennootschap) verleent aan een ander, de gevolmachtigde (bijvoorbeeld een werknemer), om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.  Wij raden u aan om de volmacht door te geven aan de Kamer voor Koophandel, op deze manier is voor derden zichtbaar dat de volmacht actief is. Wij hebben voor u een model volmacht tot vertegenwoordiging opgesteld.