Toestemming nevenactiviteiten

19,95

Dit model bevat alle afspraken tussen de werknemer en de werkgever ter zake het verrichten van nevenactiviteiten.

Zodra de werknemer de werkgever heeft verzocht nevenactiviteiten en/of nevenwerkzaamheden te verrichten en de werkgever heeft met dit verzoek ingestemd, is het zeer belangrijk dat de werkgever en de werknemer hierover duidelijke afspraken maken en deze ook schriftelijk vastleggen. Wij hebben hiervoor een modelovereenkomst opgesteld. In de modelovereenkomst worden de betreffende nevenactiviteiten en/of nevenwerkzaamheden omgeschreven. Ook de voorwaarden, het intrekken van de toestemming en een overtredingsbeding komen aan bod. U kunt deze modelovereenkomst gebruiken naast de arbeidsovereenkomst.