Overeenkomst VOF

29,95

De overeenkomst Vennootschap Onder Firma bevat alle afspraken tussen de samenwerkende vennoten.

De Vennootschap Onder Firma (VOF) is een samenwerkingsvorm waarin men samen met één of meer partners (vennoten) een onderneming voert. Kenmerkend voor de VOF is dat iedere vennoot iets inbrengt, dit kan zijn; geld, goederen of arbeid. In de overeenkomst VOF worden onder andere afspraken vastgelegd over de duur van de overeenkomst, de inbreng van de vennoten, de verdeling van de winst/verlies, arbeidsongeschiktheid en een concurrentiebeding. De oprichting van de VOF is pas definitief zodra de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  Let wel; de VOF is geen rechtspersoon. Dit heeft tot gevolg dat elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden van de VOF. Het is aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Wij hebben voor u een voorbeeld overeenkomst vennootschap onder firma opgesteld.