Overeenkomst tot indeplaatsstelling

19,95

De overeenkomst tot indeplaatsstelling wordt gebruikt indien naast de onderneming tevens de gehuurde bedrijfsruimte wordt overgedragen.

Met de indeplaatsstelling bij bedrijfsovername wordt bedoeld dat een huurder de mogelijkheid heeft om bij overdracht van zijn bedrijf aan een derde, tevens de gehuurde bedrijfsruimte over te dragen aan die derde. Indien partijen de inplaatsstelling in onderling overleg regelen, is het belangrijk dat de afspraken hieromtrent schriftelijk worden vastgelegd. De Moel en Leenders advocaten heeft in dat kader een model overeenkomst tot indeplaatsstelling opgesteld.