Overeenkomst inzake geldlening

29,95

Deze overeenkomst geldlening bevat alle afspraken tussen de geldgever en de geldnemer.

Bij het afsluiten van een onderhandse lening is het verstandig de afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.  In de overeenkomst geldlening worden onder andere afspraken vastgelegd over de namen van partijen, de hoofdsom van de lening, het verschuldigde rentepercentage, de wijze van aflossing en betaling.  Wij hebben voor u een model overeenkomst geldlening opgesteld.  Hierin zijn alle afspraken tussen de geldgever en de geldnemer opgenomen.