Opzeggingsbrief na ontslagaanvraag

9,95

De opzeggingsbrief kan de werkgever gebruiken om het dienstverband met zijn werknemer te beëindigen.

Indien de werkgever tot opzegging van het dienstverband met de werknemer wenst over te gaan, vanwege bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dient de werkgever hiervoor toestemming te vragen aan het UWV. De aanvraag van de werkgever dient onderbouwd te zijn met deugdelijke stukken. Na indiening van de aanvraag, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Op het moment dat het UWV over voldoende informatie beschikt, neemt het UWV een beslissing op de ontslagaanvraag.

Indien het UWV instemt met de ontslagaanvraag, ontvangt de werkgever van het UWV een ontslagvergunning. Bij afgifte van een ontslagvergunning wordt tevens de geldigheidsduur van de vergunning vermeld. De werkgever dient binnen de gestelde termijn de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen.

Wij hebben voor u een model opzeggingsbrief vanwege bedrijfseconomische omstandigheden opgesteld. Deze brief kan de werkgever gebruiken om het dienstverband met de werknemer te beëindigen.