Loonvordering met toelichting

19,95

Middels de loonvordering wordt de werkgever verzocht het achterstallig loon alsnog te voldoen.

Indien de werkgever het loon niet tijdig of zelfs geheel niet aan de werknemer betaalt, kan de werknemer een loonvordering jegens zijn werkgever instellen. Het is in dergelijke situaties belangrijk zo spoedig mogelijk de werkgever te verzoeken alsnog het loon te voldoen. Wij hebben hiervoor een modelbrief opgesteld. Let wel; de loonvordering dient ingesteld te worden binnen 5 jaren nadat deze opeisbaar is geworden. Is deze termijn reeds verstreken, dan is de loonvordering verjaard. De loonvordering bevat een uitgebreide toelichting met meer informatie over onder andere de gevolgen van te late loonbetaling.

Blijft ook na het versturen van deze loonvorderingsbrief de loonbetaling uit, dan adviseren wij u contact op te nemen met De Moel en Leenders advocaten voor meer informatie over een loonvorderingsprocedure bij de rechter.