Kwijtschelding van een schuld

9,95

Dit contract heeft betrekking op het kwijtschelden van een schuld.

Bij gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een schuld neemt een schuldeiser vrijwillig afstand van (een gedeelte van) zijn vordering. Voor de debiteur is het aan te raden om de kwijtschelding schriftelijk vast te leggen. Houd hierbij echter wel de regels omtrent schenking in de gaten, om te voorkomen dat de kwijtschelding wordt gezien als verkapte schenking. Wij hebben voor u een model kwijtschelding van een schuld opgesteld.