Koopovereenkomst roerende zaken

29,95

Deze koopovereenkomst roerende zaken bevat alle afspraken tussen verkoper en koper.

In de koopovereenkomst roerende zaken maken verkoper en koper onderling afspraken over het (ver)kopen van een bepaald goed. Hierbij wordt de verkoper verplicht een bepaald goed te leveren. Daar tegenover staat dat de koper de overeengekomen koopsom dient te betalen. Het is belangrijk om de afspraken die u maakt ten tijde van de koop en de levering van het goed, vast te leggen in een overeenkomst. Wij hebben hiervoor een model gemaakt. In dit model worden onder andere afspraken vastgelegd over de staat van het te leveren goed, een eventuele garantiebepaling en uiteraard de koopsom. Let wel, dit model ziet op de koopovereenkomst tot roerende zaken. Dit betreffen goederen die niet duurzaam met de grond verbonden zijn. Indien een goed duurzaam met de grond verzonden is, spreekt men over onroerende zaken. Voor de overdracht van een onroerende zaak is tussenkomst van een notaris vereist.