Huurovereenkomst woonruimte

49,95

De huurovereenkomst woonruimte is een overeenkomst tussen de verhuurder en huurder.

In de huurovereenkomst leggen verhuurder en huurder schriftelijk alle afspraken vast die zij maken ten behoeve van het gehuurde . Denk hierbij aan afspraken over de duur van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, huurprijsverhoging, beëindiging van de huurovereenkomst, oplevering van het gehuurde, etc. Het vastleggen van deze afspraken gebeurt bij aanvang van de huurovereenkomst. Naast het (schriftelijk) overeenkomen van een huurovereenkomst, wordt geadviseerd om bij aanvang van de huurperiode tevens de staat van de woning te beschrijven. Op deze manier worden problemen hierover bij het einde van de huurovereenkomst voorkomen.

Wij hebben een model huurovereenkomst woonruimte opgemaakt. Hierin zijn alle afspraken tussen verhuurder en huurder opgenomen.