Huurovereenkomst kantoorruimte

49,95

De huurovereenkomst kantoorruimte is een overeenkomst tussen de verhuurder en huurder.

In de huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek worden alle afspraken tussen verhuurder en huurder schriftelijk vastgelegd. Denk hierbij aan afspraken over de duur van de huurovereenkomst, de huurprijs, beëindiging van de huurovereenkomst en de oplevering van het gehuurde. Maar ook bepalingen zoals reclameaanduiding, incassokosten en een mogelijk faillissement van huurder komen aan bod.

Naast het schriftelijk overeenkomen van een huurovereenkomst, wordt geadviseerd om bij aanvang van de huurperiode tevens de staat van de kantoorruimte/bedrijfsruimte te beschrijven. De bevindingen worden vastgelegd in een zogeheten proces-verbaal van oplevering. Het uitgangspunt is namelijk dat het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst wordt opgeleverd in de oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke staat is te achterhalen middels het proces-verbaal van oplevering. In onze webshop wordt tevens een model proces-verbaal van oplevering aangeboden.