Huurbeëindigingsovereenkomst

29,95

Deze overeenkomst bevat alle afspraken voor de (tussentijdse) huurbeëindiging met wederzijds goedvinden tussen huurder en verhuurder.

Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. In beginsel eindigt een huurcontract voor bepaalde tijd na het verstrijken van de einddatum. Echter, ook tussentijds kunnen verhuurder en huurder overeenkomen de huurovereenkomst te beëindigen. In dat geval is de voorwaarde dat partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. Op het moment dat verhuurder en huurder met wederzijds goedvinden de huurovereenkomst tussentijds wensen te beëindigen, wordt geadviseerd een huurbeëindigingsovereenkomst op te stellen.

In de huurbeëindigingsovereenkomst maken verhuurder en huurder afspraken over onder andere de datum en de wijze van de huurbeëindiging en de inspectie en oplevering van het gehuurde.  Wij hebben hiervoor een model gemaakt. U kunt dit model gebruiken om alle afspraken ten tijde van de huurbeëindiging goed vast te leggen.