Getuigschrift

9,95

Het getuigschrift is een document dat de werknemer bij het einde van zijn dienstverband kan meekrijgen van zijn werkgever.

Het getuigschrift is een document dat de werknemer bij het einde van zijn dienstverband kan meekrijgen van zijn werkgever. De werkgever is op grond van de wet verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken. Het getuigschrift bevat in ieder geval een (korte) omschrijving van de functie, de arbeidsduur per dag of per week en de begin- en einddatum van het dienstverband. Verder kan op verzoek van de werknemer tevens in het getuigschrift worden opgenomen; een vermelding van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd en indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe. Het getuigschrift wordt door de werkgever ondertekend.  Wij hebben voor u een model getuigschrift opgesteld.