Overeenkomst tot geheimhouding

29,95

De geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de geheimhouding is bepaald van vertrouwelijke informatie.

De geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de geheimhouding is bepaald van vertrouwelijke informatie. In de overeenkomst worden onder andere afspraken vastgelegd ter zake de inhoud van de geheimhouding, de duur van de overeenkomst en een eventuele boete bij niet-naleving van de overeenkomst.  Om te voorkomen dat bepaalde informatie onder de aandacht komt van onbevoegden, is een geheimhoudingsovereenkomst in veel gevallen onmisbaar. Wij hebben daarom een modelovereenkomst gemaakt. U kunt dit model gebruiken om alle afspraken goed vast te leggen.