Bruikleenovereenkomst

29,95

De bruikleenovereenkomst is een overeenkomst tussen de bruikleengever en de gebruiker omtrent de kosteloze in gebruik name van een pand, teneinde leegstand te voorkomen.

Wanneer een pandeigenaar besluit om een bedrijfspand, winkelpand of woning tijdelijk kosteloos in gebruik te geven aan derden, teneinde leegstand te voorkomen, is het van belang dat dit gebeurt op basis van een bruikleenovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst verkrijgt de gebruiker namelijk geen huurrechten en zal na beëindiging van de bruikleenovereenkomst het betreffende pand worden ontruimd. De bruikleenovereenkomst onderscheidt zich van de reguliere huurovereenkomst, doordat de huurbescherming in de bruikleenovereenkomst is uitgesloten. Wij hebben een model bruikleenovereenkomst opgemaakt. Hierin zijn alle afspraken tussen de bruikleengever en de gebruiker opgenomen.