Betalingsherinnering

9,95

De betalingsherinnering ziet op een openstaande factuur en wordt toegestuurd aan de debiteur als eerste en/of tweede herinnering.

Heeft u als ondernemer een onbetaalde factuur? Dan is het noodzaak uw debiteur zo spoedig mogelijk een betalingsherinnering te sturen.  Wij hebben voor u een model betalingsherinnering opgesteld.  In dit model wordt uw debiteur (vriendelijk doch dringend) verzocht alsnog voor betaling van de openstaande factuur zorg te dragen.

In het model is een termijn van 5 dagen opgenomen waarbinnen de debiteur alsnog moet betalen. U kunt, afhankelijk van uw relatie met uw debiteur, deze termijn uiteraard aanpassen. Wij adviseren u echter de termijn zo kort mogelijk te houden.