Beëindigingsovereenkomst met toelichting WWZ proof!

49,95

Beëindigingsovereenkomst in verband met een ontslag met wederzijds goedvinden. De overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting.

Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent het dan met elkaar eens over het einde van het dienstverband en de daarbij te maken afspraken. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden leggen werkgever en werknemer de afspraken over het ontslag schriftelijk vast. Dit wordt een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd. Wij hebben hiervoor een model gemaakt. Het model is aangepast aan de Wet werk en zekerheid en is dus WWZ proof!

Deze overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting. Daarmee krijgt u meer inzicht in de te maken afspraken en  wordt het nog eenvoudiger om deze goed vast te leggen.