Beëindigingsovereenkomst WWZ proof!

29,95

De beëindigingsovereenkomst in verband met een ontslag met wederzijds goedvinden.

Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent het dan met elkaar eens over het einde van het dienstverband en de daarbij te maken afspraken. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden leggen werkgever en werknemer de afspraken over het ontslag schriftelijk vast. Dit wordt een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst genoemd. Wij hebben hiervoor een model gemaakt. Het model is aangepast aan de Wet werk en zekerheid en is dus WWZ proof!