Beding nevenactiviteiten

19,95

Dit model bevat alle afspraken tussen de werknemer en de werkgever ter zake het verbod op het verrichten van nevenactiviteiten.

Naast de reguliere arbeidsvoorwaarden kunnen werkgever en werknemer een verbodsbepaling overeenkomen over het verrichten van nevenactiviteiten buiten werktijd. Een verbod op nevenwerkzaamheden houdt in dat de werknemer naast de bestaande werkzaamheden geen andere (on)betaalde werkzaamheden of activiteiten mag verrichten gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst. Aangezien afspraken omtrent nevenactiviteiten behoren tot de basis van de rechtsbetrekking, is het zeer belangrijk dat werkgever en werknemer hierover duidelijke afspraken maken. Wij hebben voor u een model beding ter zake nevenactiviteiten opgesteld. U kunt deze modelovereenkomst gebruiken naast de arbeidsovereenkomst.