Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met toelichting WWZ proof!

49,95

De arbeidsovereenkomst bevat alle afspraken tussen een werknemer en een werkgever en is WWZ proof! De overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting.

De arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarin alle afspraken zijn vastgelegd die op de arbeidsverhouding betrekking hebben zoals de functie, het salaris, geheimhouding, doorbetaling tijdens ziekte en overige arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen precieze einddatum. Aangezien de arbeidsovereenkomst de basis is van de rechtsverhouding, is het zeer belangrijk dat in de arbeidsovereenkomst alle afspraken goed en volledig worden weergegeven. Wij hebben voor u een model gemaakt. Het model is aangepast aan de Wet werk en zekerheid en is dus WWZ proof!

Deze overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting. Daarmee krijgt u meer inzicht in de te maken afspraken en  wordt het nog eenvoudiger om deze goed vast te leggen.