Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd WWZ proof!

29,95

De arbeidsovereenkomst bevat alle afspraken tussen een werknemer en een werkgever en is WWZ proof!

De arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarin alle afspraken zijn vastgelegd die op de arbeidsverhouding betrekking hebben zoals de functie, het salaris, geheimhouding, doorbetaling tijdens ziekte en overige arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op een vooraf bepaalde datum. Aangezien de arbeidsovereenkomst de basis is van de rechtsverhouding, is het zeer belangrijk dat in de arbeidsovereenkomst alle afspraken goed en volledig worden weergegeven. Wij hebben voor u een model gemaakt. Het model is aangepast aan de Wet werk en zekerheid en is dus WWZ proof!