Agentuurovereenkomst met toelichting

49,95

De agentuurovereenkomst bevat alle afspraken tussen de principaal en de handelsagent. De overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting.

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de (handels)agent bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever (de principaal) en een derde. Op basis van de agentuurovereenkomst handelt de agent niet in eigen naam, maar sluit hij overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal en bezorgt de agent hem orders. In de agentuurovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de duur en opzegging van de overeenkomst, de provisie, de verplichtingen van partijen en de aansprakelijkheid. Wij hebben voor u een model agentuurovereenkomst opgesteld. In dit model worden alle rechten en plichten van de principaal en de agent schriftelijk vastgelegd.

De overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting. Daarmee krijgt u meer inzicht in de te maken afspraken en wordt het nog eenvoudiger om deze goed vast te leggen.